Monitorowanie Systemu

Rok 2024
1 Wyniki ankietyzacji w roku 2023
2 Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2023
Rok 2023
1 Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2021/22
2 Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2022
Rok 2022
1 Wyniki ankietyzacji w roku akademickim 2020/21
Rok 2021
1 Plan działań na rok 2021
Rok 2020
1 Sprawozdanie z Podjętych Działań Dotyczących Zapewnienia Jakości Kształcenia Prowadzonych na Wydziale w roku 2020
2 Ankieta oceny studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, Ankieta absolwenta dotycząca oceny procesu dyplomowania na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
3 Podsumowanie Ankiety Oceny Praktyk Studenckich Część 1 – Ankieta dla Studentów
4 Podsumowanie Ankiety Oceny Praktyk Studenckich Część 2 – Ankieta dla Pracodawców
5 Omówienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród doktorantów studiów doktoranckich w Wydziale Transportu za rok akademicki 2019 – 2020
Rok 2019
1 Plan działań na rok 2019
2 Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale w roku 2018
3 Sprawozdanie z panelu pracodawców
4 Ankieta praktyk studenckich – studenci – rok akademicki 2018/2019
5 Ankieta praktyk studenckich – pracodawcy – rok akademicki 2018/2019
Rok 2018
1 Plan działań na rok 2018
2 Ankieta praktyk studenckich – studenci – rok akademicki 2017/2018
3 Ankieta praktyk studenckich – pracodawcy – rok akademicki 2017/2018
4 Wyniki Ankiety Ewaluacyjnej 2017/2018
5 Wyniki Ankiety Oceny Studiów na Wydziale Transportu PW 2017/2018
6 W dniu 21 listopada 2018 r. odbył się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej wykład „Akademicki savoir-vivre”
7 Omówienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród doktorantów studiów doktoranckich w Wydziale Transportu za rok akademicki 2017/2018
8 Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2017
Rok 2017
1 Plan działań na rok 2017
2 W dniach 27 i 30 listopada 2017 r. odbył się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej wykład „Akademicki savoir-vivre”
3 Wyniki ankiety absolwenta dotyczącej oceny procesu dyplomowania na Wydziale Transportu PW w roku 2016/2017
4 Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewniania jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale Transportu w roku 2017
5 Ankieta praktyk studenckich – studenci – rok akademicki 2016/2017
6 Ankieta praktyk studenckich – pracodawcy – rok akademicki 2016/2017
7 Omówienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród doktorantów studiów doktoranckich w Wydziale Transportu za rok akademicki 2016/2017
Rok 2016
1 Plan działań na rok 2016
2 Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2016
3 Sprawozdanie z podjętych działań dotyczących zapewniania jakości kształcenia prowadzonych na Wydziale Transportu w roku 2016
4 Sprawozdanie z przebiegu ankietyzacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Transportu w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2015/2016
Rok 2015
1 Plan działań na rok 2015
2 Sprawozdanie z działalności WSZJK za rok 2015
3 Sprawozdanie z ankiety ewaluacyjnej opinii pracodawców
4 Sprawozdanie z ankiety ewaluacyjnej opinii studentów
5 Sprawozdanie z ankiety ewaluacyjnej procesu dyplomowania
6 Sprawozdanie z ankiety ewaluacyjnej programu kształcenia przez absolwentów
7 Sprawozdanie z ankiety ewaluacyjnej programów kształcenia i ich upowszechniania
8 Sprawozdanie z ankiety oceny pracy dziekanatu
   
Rok 2014
1 Raport Biura Karier Politechniki Warszawskiej – 2014
2 Podsumowanie opinii studentów nt. efektów kształcenia i ich upowszechniania
3 Raport dotyczący programu ERASMUS
4 Raport – ocena pracy dziekanatu
5 Raport – ocena absolwentów
6 Raport – ocena praktyk / pracodawcy
7 Raport – ocena praktyk / studenci
8 Raport – z działalności promocyjnej Wydziału Transportu
9 Raport ankietyzacji studentów na studiach doktoranckich
10 Sprawozdanie WSZJK za rok 2014
   
Lata 2012 – 2013
1 Wyniki ankietyzacji 2011-2012
2 Wyniki ankietyzacji 2012-2013
3 Ocena procesu dyplomowania 2012-2013
4 Pilotażowa ocena prac dyplomowych 2013
5 Ocena stanu infrastruktury dydaktycznej 2013
6 Ocena pracy dziekanatu 2012-2013
7 Działalność kół naukowych na rzecz interesariuszy zewnętrznych
8 Ocena upowszechniania efektów kształcenia 2012-2013
9 Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2013