Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia związane z jakością kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jest dokument „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.

Aktualna, ósma edycja, została przyjęta Uchwałą nr 152/X/2023 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej” i jest dostępna tutaj Uwaga! Łącze do Księgi Jakości czynne tylko dla komputerów zalogowanych do sieci WT PW.