Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia związane z jakością kształcenia na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jest dokument „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej”.

Aktualna, siódma edycja, została przyjęta Uchwałą nr 29/2020 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w dokumencie „Księga Jakości Kształcenia Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej” i jest dostępna tutaj Uwaga! Łącze do Księgi Jakości czynne tylko dla komputerów zalogowanych do sieci WT PW.