Skład osobowy Komisji Rady Wydziału w Kadencji 2020 – 2024

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia:

 • dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. uczelni

Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi:

 • dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. uczelni
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • dr inż. Piotr Gołębiowski
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • dr inż. Piotr Zdanowicz
 • dr inż. Tomasz Krukowicz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Ewa Bieńko

Przedstawiciel Doktorantów:

 • mgr inż. Zuzanna Zysk

Przedstawiciel Studentów:

 • Patryk Niedziółka

Przedstawiciele Studentów we wcześniejszych okresach:

 • Kacper Szczerbiński
 • Maksymilian Pobrotyn

Skład osobowy Komisji Rady Wydziału w Kadencji 2016 – 2020

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:

 • dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. PW

Prodziekan ds. Kształcenia:

 • dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW

Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi:

 • dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW
 • dr hab. inż. Roland Jachimowski
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • dr inż. Mariusz Rychlicki
 • dr inż. Tomasz Krukowicz
 • dr Agnieszka Skala – do roku 2017

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Ewa Bieńko

Przedstawiciel Doktorantów:

 • mgr inż. Paweł Wontorski

Przedstawiciel Studentów:

 • Tomasz Szabrański – od roku 2018
 • Jacek Szejna – w roku akademickim 2017/18
 • Mateusz Cieślak – w roku akademickim 2016/17

Skład osobowy Komisji Rady Wydziału w Kadencji 2012 – 2016

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek

Prodziekan

 • Dr hab. inż. Dariusz Pyza  – Prodziekan ds. Kształcenia 

Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi

 • Prof. nzw. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki
 • Dr inż. Roland Jachimowski
 • Dr hab. inż. Jarosław Korzeb
 • Dr inż. Anna Kwasiborska

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • Mgr Ewa Bieńko

Przedstawiciel Doktorantów

 • Mgr inż. Piotr Gołębiowski

Przedstawiciel Studentów

 • Zuzanna Zysk
 • Inż. Radosław Łapiński – do roku 2015
Skład Zespołów Roboczych podlegających Pełnomocnikowi Dziekana ds. ZJK 

Zespół 1

 • Dr Agnieszka Skala – adiunkt, Zakład Infrastruktury Transportu
 • Mariusz Niedźwiedzki – student
 • Monika Miętus – do roku 2015

Zespół 2

 • Mgr inż. Tomasz Krukowicz  – asystent, Zakład Sterowania Ruchem
 • Michał Sikorski – student
 • Katarzyna Olszewska – do roku 2015

Zespół 3

 • Dr inż. Mariusz Rychlicki – adiunkt, Zakład Telekomunikacji w Transporcie
 • Jacek Szejna – student
 • Olena Sivets – do roku 2015
Skład osobowy Komisji w Kadencji 2010 – 2012 

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • Prof.dr hab.inż. Marek Malarski

Prodziekan

 • Dr inż. Krzysztof Grochowski  – Prodziekan ds. Nauczania

Przedstawiciele pracowników będących nauczycielami akademickimi

 • Dr hab. inż. Iwona Grabarek
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Zboiński
 • Dr hab. inż. Wiesław Zabłocki
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów