Monitorowanie Systemu

WYDZIAŁ TRANSPORTU   

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Aktualności

WSZJK

Skład osobowy

Terminologia

Struktura

Wdrażanie

Monitorowanie Systemu

Ankietyzacja

 

Rok 2015

1

Plan działań na rok 2015

 

 

Rok 2014

1

Raport Biura Karier Politechniki Warszawskiej - 2014

2

Podsumowanie opinii studentów nt. efektów kształcenia i ich upowszechniania

3

Raport dotyczący programu ERASMUS

4

Raport - ocena pracy dziekanatu

5

Raport - ocena absolwentów

6

Raport - ocena praktyk / pracodawcy

7

Raport - ocena praktyk / studenci

8

Raport - z działalności promocyjnej Wydziału Transportu

9

Raport ankietyzacji studentów na studiach doktoranckich

10

Sprawozdanie WSZJK za rok 2014

 

 

Lata 2012 - 2013

1

Wyniki ankietyzacji 2011-2012

2

Wyniki ankietyzacji 2012-2013

3

Ocena procesu dyplomowania 2012-2013

4

Pilotażowa ocena prac dyplomowych 2013

5

Ocena stanu infrastruktury dydaktycznej 2013

6

Ocena pracy dziekanatu 2012-2013

7

Działalność kół naukowych na rzecz interesariuszy zewnętrznych

8

Ocena upowszechniania efektów kształcenia 2012-2013

9

Sprawozdanie z działalności promocyjnej Wydziału Transportu za rok 2013