Ankietyzacja

WYDZIAŁ TRANSPORTU   

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Aktualności

WSZJK

Skład osobowy

Terminologia

Struktura

Wdrażanie

Monitorowanie Systemu

Ankietyzacja

 

 

 

 

15.10.2013 Ankietyzacja procesu dydaktycznego

 

Przypominamy, że co semestr prowadzona jest ankietyzacja procesu dydaktycznego przez studentów. Jest ona zgodna z  Zarządzeniem nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 marca 2011  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego.

Uwaga: zgodnie z §7 Zarządzenia, „wypełnione ankiety oraz sprawozdanie z wyników ankietyzacji przechowuje się przez okres czterech lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono ankietyzację.”

 

 

01.10.2013 Rozpoczęcie ankietyzacji pracowników Wydziału Transportu

 

Rozpoczęto dwie nowe ankiety:

1.

Ankieta 2013 NA

— dla nauczycieli akademickich.

(wyniki cząstkowe ankiety NA) **

2.

Ankieta 2013 NNA

— dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

(wyniki cząstkowe ankiety NNA) **

 

 

 

** Uwaga! Wyniki cząstkowe ankiet dostępne są tylko dla komputerów zalogowanych do Wydziałowej sieci komputerowej. Generowanie zestawienia wyników może potrwać około 3 minut.